İNGİLİZCEYE İLK ADIM – BAŞLANGIÇ

Sedat Gündüz 16/02/2013 0
İNGİLİZCEYE İLK ADIM – BAŞLANGIÇ
İngilizce öğretimi GENELLİKLE sık kullanılan kısa kalıp cümlelerin öğretimi  ile başlatılır.
Bu tip cümlelerde dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır.

1. Basit cümleler GENELLİKLE geniş zaman olarak ifade ettiğimiz
Simple Present Tense ile yazılmış cümlelerdir.

2. Cümleler genel olarak
olumlu cümle,
olumsuz cümle,
soru cümlesi,
soru sözcüklü soru cümlesi,
olumsuz soru cümlesi
başlıkları altında incelenir.
3. Olumlu bir cümle de kelimelerin sıralanışı şu şekildedir:

özne + yüklem + nesne + hal zarfı + yer zarfı + zaman zarfı.

 

I watch a film willingly at my house on sunday.
Ben Pazar günü evimde seve seve bir film seyrederim.

 

1. I  (Özne)  (Kim izler?)
2. watch  (Yüklem)  (Ne yapar?)
3. a film  (Nesne)  (Ne seyreder?)
4. willingly  (Hal zarfı)  (Nasıl seyreder?)
5. at my house  (yer zarfı)  Nerede seyreder?)
6. on Sunday  (zaman zarfı)  (Ne zaman seyreder?)

Bir cümlede bütün öğelerin bulunması gerekli değildir.
Bulundukları zaman dizimi yukarıdaki gibidir.

 

 

Durum cümlesi – Fiil cümlesi farkı
Durum cümlesi : Her hangi bir eylem bildirmeyen cümlelerdir. Yardımcı fiil olarak adlandırılan am, is, are, was, were, have, has, can, may, might, must, do, does, did, have, has, had, will gibi kelimeler kullanılarak yapılır.
Türkçede genellikle isim, zarf veya sıfatların sonuna –dır, -dir şeklinde ekler getirilerek kullanılan cümlelerdir.
Örnekler:

My brother is a lawyer.  Erkek kardeşim avukattır.
There are some people in the street.  Sokakta insanlar vardır.
I have some money in the bank.  Bankada biraz param var.
He is at school today.  Bugün okuldadır
The exam is on Monday.  Sınav pazartesi günüdür.
Roses are red.  Güller kırmızıdır.

 

Eylem cümlesi : Bir eylemi belirten cümlelerdir. Cümlede her zaman bir fiil bulunur. Bazı durumlarda yardımcı fiilde bulunur. Fiil, kullanılan zamana (Tense) gore kurallı veya kuralsız olarak değişime uğrayabilir. Türkçede FİİLLERİN sonuna –yor, -dı, -di, -ecek, -acak, ir, -ır gibi ekler getirilerek yapılır. Örnekler:

Ahmet open the door.  Ahmet kapıyı açar.
I run every day.  Ben her gün koşarım.
I am begining work this day.  Ben bugün işe başlıyorum.
They are eating fruits.  Onlar meyveleri yiyor.
They bought these computers.  Onlar bu bilgisayarları satın al.
We played the table tennis  Biz masa tenisi oynak
The children will sleep almost.  Çocuklar neredeyse uyuyacak.

 

.

Yorum Yap »

*